JAVA міні сервер

Простенький web-сервер на java, який демонструє принцип роботи HTTP протоколу. Цілком може виступати в ролі заглушки.


import java.net.ServerSocket;
import java.net.Socket;
import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.BufferedReader;
 
public class HttpServer {
 
  public static void main(String[] args) throws Throwable {
    ServerSocket ss = new ServerSocket(80);
    while (true) {
      Socket s = ss.accept();
      System.err.println("Client accepted");
      new Thread(new SocketProcessor(s)).start();
    }
  }
 
  private static class SocketProcessor implements Runnable {
 
    private Socket s;
    private InputStream is;
    private OutputStream os;
 
    private SocketProcessor(Socket s) throws Throwable {
      this.s = s;
      this.is = s.getInputStream();
      this.os = s.getOutputStream();
    }
 
    public void run() {
      try {
        readInputHeaders();
        writeResponse("<html><body><h1>Hello from java!</h1></body></html>");
      } catch (Throwable t) {
        /*do nothing*/
      } finally {
        try {
          s.close();
        } catch (Throwable t) {
          /*do nothing*/
        }
      }
      System.err.println("Client processing finished");
    }
 
    private void writeResponse(String s) throws Throwable {
      String response = "HTTP/1.1 200 OK\r\n" +
          "Server: MiniServer/2014-04-25\r\n" +
          "Content-Type: text/html\r\n" +
          "Content-Length: " + s.length() + "\r\n" +
          "Connection: close\r\n\r\n";
      String result = response + s;
      os.write(result.getBytes());
      os.flush();
    }
 
    private void readInputHeaders() throws Throwable {
      BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(is));
      while(true) {
        String s = br.readLine();
        if(s == null || s.trim().length() == 0) {
          break;
        }
      }
    }
  }
}

В даному випадку йому буде байдуже до вмісту запиту, він віддаватиме прошиту в нього відповідь:

writeResponse("<html><body><h1>Hello from java!</h1></body></html>");

Принцип роботи дуже простий. Він “вішається” на порт 80 (стандартний http порт, не вказується в url, в інакшому випадку потрібно буде вказувати його таким чином: 127.0.0.1:1234).

ServerSocket ss = new ServerSocket(80);

Потім у вічному циклі очікує вхідного запиту:

Socket s = ss.accept();

І створює новий потік, щоб відгалузити обробку цього запиту і надати можливість паралельно слухати інші запити.

new Thread(new SocketProcessor(s)).start();

Найголовніша річ: щоб браузер сприйняв відповідь, потрібно відповідь почати у деякому форматі. Це ті знамениті заголовки HTTP (Headers). Інакше браузер повідомить про помилку, оскільки відповідь прийшла не згідно протоколу http.

private void writeResponse(String s) throws Throwable {
    String response = "HTTP/1.1 200 OK\r\n" +
      "Server: MiniServer/2014-04-25\r\n" +
      "Content-Type: text/html\r\n" +
      "Content-Length: " + s.length() + "\r\n" +
      "Connection: close\r\n\r\n";
    String result = response + s;
    os.write(result.getBytes());
    os.flush();
  }

Звісно, бойовим його не назвеш, проте, якщо вдосконалити, можна зробити свій веб-сервер.

Що це?

Це не блог, це більше записки від себе для себе.

Тематика: IT, дичь, що це?